Αναστάσιος Καπνοπώλης: Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Θεωρώ πως τέτοιου είδους εκθέσεις αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, την επιχειρηματικότητα αλλά και ταυτόχρονα όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι που λείπει στους ανθρώπους που έχουν εξειδίκευση, βαθιά γνώση και αντίληψη από την επιχειρηματική κοινότητα. Πιστεύω πως τέτοιους είδους εκθέσεις θα πρέπει να γίνονται και στη βόρεια Ελλάδα, καθώς η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του βαλκανικού ενδιαφέροντος.