ΑΡΠΕΔΩΝ

Έτος Ίδρυσης: 2001 

Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 80, Άλιμος, Τ.Κ.: 174 56 

Τηλ.: 210 9933536 

Web Site: www.arpedon.com 

e-mail: info@arpedon.com 

 

Η ΑΡΠΕΔΩΝ είναι τεχνική εταιρεία, αναλαμβάνει τεχνικά έργα, έργα συντήρησης και παρακολούθησης εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες προβλεπτικής συντήρησης. Κατασκευάζει συλλογείς δεδομένων μόνιμους και φορητούς για παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού και αναλαμβάνει έργα εγκατάστασης αισθητήρων και συστημάτων. 

Επίσης είναι επίσημος τοπικός διανομέας για σειρά από κατασκευαστές αισθητήρων και συστημάτων. 

Ως προς τα τεχνικά έργα αναλαμβάνει σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντηρήσεις για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πυροπροστασία, κλιματισμό, εξαερισμό, ψύξη, εξοικονόμηση ενέργειας και φωτισμό. 

Η ΑΡΠΕΔΩΝ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001 & ISO 50001 για το σχεδιασμό και εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων και για σχεδιασμό, κατασκευή μετρητικών διατάξεων, συστημάτων προληπτικής συντήρησης και λογισμικού. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Σαγγιώτης