Γιώργος Καββαθάς: Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» έχει μακρά εμπειρία στην επιτυχημένη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων και θεωρούμε ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία της για τη διοργάνωση της 1ης διεθνούς έκθεσης «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός»  θα είναι απολύτως επιτυχημένη.

Θα μας δώσει όλη την αναγκαία πληροφόρηση για τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα αποτελέσει έναυσμα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βιοτεχνίας να προσαρμοστούν στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επιβάλλει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Τέλος, η έκθεση θα καταστήσει σαφές προς την πολιτεία ότι θα πρέπει να διατεθούν πόροι προς την έρευνα για τις τεχνολογικές εξελίξεις.