ΕΒΕ: Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας, η πράσινη μετάβαση, αλλά και η ψηφιοποίηση που συνεπάγεται η Industry 4.0 αποτελούν βασικές παραμέτρους στην πορεία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.

Μια έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού θα συμβάλει αφενός στη διάχυση της γνώσης σχετικά με τις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες και αφετέρου, θα αποτελέσει ευκαιρία για επιχειρηματικές επαφές, με ό,τι θετικό μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι οι εκθέσεις τις οποίες υποστηρίζει παραδοσιακά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργιών, που τόσο έχει ανάγκη ο παραγωγικός ιστός και η οικονομία της χώρας, η οποία προσδοκά ανάπτυξη αλλά και προσέλκυση επενδύσεων.

Εύχομαι η 1η διεθνής έκθεση Industry.tec, την οποία διοργανώνει η Τεχνοεκδοτική / Τ-Press, να εξελιχθεί σε έναν εκθεσιακό θεσμό που θα φέρνει κοντά τις δυναμικές παραγωγικές μονάδες της χώρας με τις εταιρείες που μπορούν να τους προσφέρουν τις αναγκαίες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την πιο αποδοτική λειτουργία τους.