Ειδική εκδήλωση του ΕΚΠΑ στο INDUSTRY.TEC Forum για τις τεχνολογίες Industry 4.0/5.0