Εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Φωτονικής – HPhos στο Industry.tec Forum 2023

«Photonics 4 Manufacturing»

Ημερομηνία: 24/11/2023 | Ώρα: 15:00 – 17:00 | MEC – Παιανία

 

Η Ελληνική Ένωση Φωτονικής – HPhos (http://hphos.gr/) διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης (workshop) με τίτλο “Photonics 4 Manufacturing” στο “Industry.tec Forum”, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 1ης διεθνούς έκθεσης “INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός” στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, στις 15:00 – 17:00 στην αίθουσα WORKSHOP.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί, από κορυφαίους ειδικούς, μία επισκόπηση των ευκαιριών καινοτομίας της φωτονικής στη Μεταποίηση παράλληλα με την εμπειρία εταιρειών που χρησιμοποίησαν τη φωτονική για να καινοτομήσουν.

 

Ομιλητές:

Αλέξανδρος Σελίμης, Συντονιστής HPhos
«HPhos: Χρήσεις φωτονικής στη Μεταποίηση και το χρηματοδοτικό εργαλείο PhotonHub Europe για ΜμΕ»

Χαράλαμπος Ζερβός, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
«SEER project: Φωτονικοί αισθητήρες για έξυπνα και αυτοελεγχόμενα σύνθετα (composite) εργαλεία/καλούπια»

Σταύρος Πισσαδάκης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
«Φωτονικοί αισθητήρες στις σύγχρονες γραμμές παραγωγής»

Ηλίας Χοντζόπουλος, Prime Laser Technology ΑΒΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. HPhos
«Χρήσεις φωτονικής στην κατασκευή θερμικών ηλιακών απορροφητών»

 

Το HPhos
Το HPhos συνιστά ένα συνεργατικό σχηματισμό που συγκροτείται από καινοτόμες επιχειρήσεις έντασης γνώσης και ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της φωτονικής τεχνολογίας και καινοτομίας. Η φωτονική αποτελεί τη διεπιστημονική τεχνολογία της δημιουργίας, παραγωγής, διαχείρισης, μετάδοσης και ανίχνευσης του φωτός και διαπερνά μια σειρά εφαρμογών σε ένα μεγάλο πλήθος προϊόντων και τεχνολογικών λύσεων (π.χ. οπτικές ίνες, λέιζερ, οπτικά κυκλώματα, smartphones, LED εξοικονόμησης ενέργειας) ενώ μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ριζοσπαστικά καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, βιομηχανικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στη μεταποιητική βιομηχανία.
Αυτό σημαίνει προσαρμοστικά και εξελισσόμενα εργοστάσια ικανά για παραγωγή υψηλών επιδόσεων συνδυάζοντας ευελιξία, παραγωγικότητα, εξαιρετική ακρίβεια και μηδενικά ελαττώματα, παραμένοντας αποδοτικά σε ενέργεια & πόρους και οικονομικά αποτελεσματικά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτές οι μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται μέσω βασικών τεχνολογιών όπως η φωτονική, θα προσφέρουν ευκαιρίες για νέα προϊόντα και επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της  μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας.

 

Παραδείγματα όπου εφαρμόζεται η φωτονική στη μεταποιητική βιομηχανία:

  • Τρισδιάστατη εκτύπωση, συγκόλληση και κοπή με λέιζερ
  • Συστήματα λέιζερ υψηλής ισχύος για κατασκευή
  • Επιλεκτική χάραξη
  • Αισθητήρες για προληπτική συντήρηση
  • Αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας για την κατασκευή
  • Προσαρμοσμένοι αισθητήρες και εξοπλισμός βιομηχανίας 4.0
  • Μικρο- και νανοκατασκευή
  • Έξυπνα υφάσματα
  • Εικονικό πρωτότυπο (virtual prototyping)