ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΜΠ (MD-LAB)

Έτος Ίδρυσης: 1941 

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  Τ.Κ.: 157 80 

Τηλ.: 210 7723477 

e-mail: mdlab.ntua@gmail.com 

 

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΜΠ (MD-LAB) του τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ιδρύθηκε το έτος 1941 και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα εργαστήρια της Σχολής. Το Εργαστήριο την τελευταία δεκαετία βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή ΕΜΠ κ. Χριστόφορου Προβατίδη και του Καθηγητή ΕΜΠ κ. Βασίλειου Σπιτά. 

Οι επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει είναι σχετικές με την κινηματική και δυναμική ανάλυση στοιχείων και συνιστωσών μηχανών (λ.χ. οδοντωτοί τροχοί, συμπλέκτες κ.ά.), τη μοντελοποίηση και σχεδιασμό συστημάτων μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς ισχύος (π.χ. κιβώτια ταχυτήτων), τα υδραυλικά και πνευματικά συστήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης, τις εφαρμογές προηγμένων υλικών σε στοιχεία μηχανών, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και δομικής ακεραιότητας στοιχείων μηχανών, το σχεδιασμό και την κατασκευή βιοϊατρικών εργαλείων καθώς και ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας και διαστασιολογικής και γεωμετρικής ακρίβειας των κατασκευών. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. Βασίλειος Σπιτάς