Κωνσταντίνος Αραβώσης: Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Αυτές οι εκθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στους εκπρόσωπους της βιομηχανίας να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους αλλά και να παρουσιαστούν οι καινοτόμες τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστικά ακόμα και σε διεθνές περιβάλλον.

Μέσω της «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός» θα δημιουργηθούν εμπορικές συμφωνίες, και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για την ελληνική οικονομία να διοργανωθούν τέτοιες εκθέσεις.