Κωνσταντίνος Καλλέργης: Γενικός γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανιών, Υποδομών και Κατασκευών

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας! Μετά από αρκετό καιρό θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση στην οποία αναμένουμε μεγάλη συμμετοχή τόσο από ελληνικές όσο και από διεθνείς εταιρείες.

Θα ήθελα να δω την ελληνική βιομηχανία να προσαρμόζεται στις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις, καθώς βρισκόμαστε στην εποχή του Industry 4.0, κατά την οποία ψηφιοποιούνται τα πάντα. Αναμένουμε να δούμε στην έκθεση «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός» καινοτόμα υλικά και καινοτόμα μηχανήματα, και εκτιμώ ότι θα βρίσκονται εκεί οι εταιρείες που διαπρέπουν στο εξωτερικό.