ΛΑΜΠΟΡ ΑΕ

Έτος Ίδρυσης: 1996 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 84, Παλλήνη, Τ.Κ.: 153 51 

Τηλ.: 210 6033377 Fax: 210 6033378 

Web Site: www.labor.gr 

e-mail: labor@labor.gr 

 

Η LABOR ΑΕ είναι αμιγώς ελληνικός, ιδιωτικός και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης. Ιδρύθηκε το 1996 και είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και κοινοποιημένος στην Ευρώπη (Notified Body) με αριθμό κοινοποίησης 2537. 

Συνοπτικά οι τομείς της δραστηριότητας της εταιρείας: 

1. Διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήρια δοκιμών με ευρύ πεδίο διαπίστευσης και δοκιμές σε:

 • Δοκιμές για την ασφάλεια προϊόντων 
 • Δοκιμές επίδοσης προϊόντων 
 • Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης συσκευών 
 • Περιβαλλοντικές δοκιμές 
 • Δοκιμές σε στρατιωτικό εξοπλισμό 
 • Μετρήσεις έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
 • Μετρήσεις εκπεμπόμενου θορύβου 
 • ………. 

2. Διαπιστευμένος κατά ΕΝ ISO/IEC 17065 φορέας πιστοποίησης με πεδίο διαπίστευσης που περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο τεχνικών φακέλων 
 • Ηλεκτρολογική ασφάλεια συσκευών και διατάξεων 
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
 • Ραδιοεξοπλισμός 
 • Όργανα μέτρησης 
 • Δομικά προϊόντα 
 • Πιστοποίηση περιβαλλοντικής αξιολόγησης και ενεργειακής απόδοσης 
 • Αυτοψίες τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία) 

3. Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης κατά ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήματα διασφάλισης ποιότητας:

 • ISO 9001 
 • ISO 14001 

4. Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων και συστημάτων. 

5. Τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πιστοποίησης και συμμόρφωσης ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες ή/και άλλες προδιαγραφές. 

6. Έλεγχοι τεχνικής τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης προϊόντων. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Aντώνιος Πολίτης