Νίκος Αγγελίδης: Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Η έκθεση «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός» είναι πάρα πολύ σημαντική για τη μεταποίηση, και ευελπιστούμε ότι αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Για τη δική μας περιοχή της Ροδόπης η έκθεση έχει ακόμα πιο ιδιαίτερη σημασία, λόγω α) της αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της Αλεξανδρούπολης, β) της προώθησης της βιομηχανικής περιοχής της Κομοτηνής και γ) της προσοχής που δίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.

Έχουμε υψηλές προσδοκίες από την «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός» και θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση!