ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Έτος Ίδρυσης: 1988 

Διευθύνσεις: Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, Τ.Κ.: 151 25 

Εμπορικά Σήματα: Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, Αθήνα, Τ.Κ.: 114 74 

Τηλ.: 210 6183580, -582, -500, 211 1097901-3 

Web Site: www.obi.gr 

e-mail: info@obi.gr 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την προστασία των εφευρέσεων, των εμπορικών σημάτων και των βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

Ο ΟΒΙ ιδρύθηκε με το νόμο 1733/87 και ξεκίνησε τη λειτουργία του από 01.01.1988. Είναι ΝΠΙΔ οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές, διοικούμενο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

O ΟΒΙ, λειτουργεί Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα και την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή), με στόχο την παροχή πληροφοριών από ΔΕ, την ενημέρωση σε θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΟΒΙ δημιούργησε την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ). Πρόκειται για αυτοτελή υπηρεσία του ΟΒΙ που έχει ως στόχο να συμβάλλει, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών της χώρας, σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ. 

Σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή σημαντικών υπηρεσιών στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. 

 

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Ράνια Ζαχαροπούλου