Πάνος Σκαρλάτος: Γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Ευχαριστούμε για την ευχάριστη έκπληξη που μας επιφυλάσσατε με τη διοργάνωση της έκθεσης «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός». Η εξειδίκευση στο αντικείμενο του βιομηχανικού κλάδου είναι μια απόδειξη της προσαρμοστικότητας την οποία έχει η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες.