Παναγιώτης Γεροντόπουλος: Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

Είναι πολύ σημαντικό γεγονός και για αυτό καλωσορίζουμε την έκθεση που αφορά τη βιομηχανία.

Δυστυχώς στη χώρα μας η μεταποιητική βιομηχανία δεν έχει τη θέση που της αξίζει. Θα τολμούσα να πω ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση όχι μόνο με χώρες του Βορρά αλλά ακόμα και με την γειτονική Τουρκία.

Η πρόοδος του μεταποιητικού κλάδου θα πρέπει να είναι πάντα αναπτυξιακός στόχος για οποιαδήποτε χώρα θέλει να προοδεύει. Αυτό το στόχο υπηρετεί η «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός», και για αυτό θα μας βρείτε εκεί!