Παναγιώτης Κανελλόπουλος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Στις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) μπορεί να βρει τους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών του. Ο ΟΒΙ έχει εμπορικό αντικείμενο, διότι σχεδόν όλες οι εταιρείες και δραστηριότητες έχουν κάποιο καθιερωμένο σήμα. Η αλληλεπίδραση εταιρειών και ΟΒΙ μέσα σε έναν εκθεσιακό χώρο, όπου υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες, μπορεί να φέρει απτά αποτελέσματα και οφέλη και για τις δύο πλευρές.