Παύλος Ραβάνης: Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία βοηθάει τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η οργάνωση της έκθεσης «INDUSTRY.TEC / Βιομηχανικός Εξοπλισμός» είναι πολύ σημαντική για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, διότι οι επιχειρήσεις που θα βρεθούν εκεί θα ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα δουν με ποιο τρόπο μπορούν να πάνε στο επόμενο βήμα.

Θα δουν, ακόμη, με ποιον τρόπο θα εξελιχθούν ώστε να γίνουν πιο πράσινες, καθώς και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσα σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον· γιατί πλέον μιλάμε για ένα παγκόσμιο περιβάλλον και όχι για μια μόνο χώρα.