ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 Έτος Ίδρυσης: 1979 

Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 16, Ψυχικό, Τ.Κ.: 154 52 

Τηλ.: 210 6741436 Fax: 210 6747945 

Web Site: www.greece.mfa.gov.ir 

e-mail: ath.economic-sec@mfa.gov.ir 

 

Το Οικονομικό Τμήμα της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ στην Ελλάδα είναι το κύριο σημείο εστίασης για τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ιρανικές εταιρείες. 

Το Οικονομικό Τμήμα της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ παρέχει εμπορικές και νομικές συμβουλές (όπως χρηματοοικονομικές συναλλαγές) σε ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο Ιράν ή/και να συνεργαστούν με ιρανικές εταιρείες. 

Οι επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες του Ιράν προωθούνται συνεχώς στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (https://en-economic.mfa.ir/ και https://en-economic.mfa.ir /). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Οικονομικό Τμήμα της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ehsan Bakhshandeh