ΣΕΒ: Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ & Ενημέρωσης του ΣΕΒ Συνδέσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών

Η βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, επενδύσεων και κοινωνικής ευημερίας στη χώρα μας. Η συμβολή της ξεπερνά σήμερα το 14% του ΑΕΠ, ενώ αν ληφθεί υπόψη και η έμμεση συμβολή της στην οικονομία, βάσιμα μπορεί να εκτιμηθεί ότι το 1/3 περίπου του συνολικού ΑΕΠ οφείλεται στη βιομηχανία. Επίσης, η βιομηχανία είναι κεντρικός πυλώνας της απασχόλησης, καθώς προσφέρει περίπου το 12% των συνολικών θέσεων εργασίας, κατά τεκμήριο πλήρους απασχόλησης, αλλά και καλύτερες αμοιβές, με το μέσο μισθό να είναι υψηλότερος κατά 13,4% σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας.

Ζητούμενο σήμερα είναι η μεγέθυνση της βιομηχανίας και η προσαρμογή της στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του πράσινου μετασχηματισμού. Συγχρόνως, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αλλαγών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω και των γεωπολιτικών διαταραχών, κάνει ακόμη πιο επιτακτικό τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την αναβάθμιση του τεχνολογικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της.

Η 1η διεθνής έκθεση Industry.tec, με την πολύτιμη εμπειρία της Τεχνοεκδοτικής / T-Press, έχει τις προδιαγραφές για να αποτελέσει έναν ουσιαστικό κόμβο ενημέρωσης, δικτύωσης και γνώσης για την ελληνική βιομηχανία που επενδύει στο παραγωγικό της μέλλον.