ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Έτος Ίδρυσης: 1926 

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 176 10 

Τηλ.: 210 4857600 

Web Site: www.sivitanidios.edu.gr 

e-mail: ek@sivitanidios.edu.gr 

 

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, κληροδότημα του Βασιλείου Σιβιτανίδη, ιδρύθηκε το 1926, οργανώθηκε στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών σχολών, κυρίως τη διάσημη την εποχή εκείνη παρισινή Conservatoire des Arts et Métiers και ανελλιπώς εκπαιδεύει τεχνίτες και επαγγελματίες από όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Σήμερα, στη ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ λειτουργούν τρία πρωϊνά και ένα απογευματινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), ένα Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) στα πλαίσια υποστήριξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης αντίστοιχα. 

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ περιλαμβάνει όλους τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με περισσότερα από τριάντα Εργαστήρια Κατεύθυνσης και υποστηρίζει την εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών και σπουδαστών από είκοσι τέσσερις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, δύο Τμήματα Μαθητείας ΕΠΑΛ και τριάντα μία ειδικότητες των ΙΕΚ, αλλά και τα βραχυχρόνια τμήματα κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ. Συνολικά εκπαιδεύονται περί τους 2.000 μαθητές και σπουδαστές, πλέον των συμμετεχόντων στα προγράμματα δια βίου μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθανάσιος Βασιλόγιαννης 

Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου