ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)

Έτος Ίδρυσης: 1996 

Διεύθυνση: Αγίου Κων/νου & Ελένης 65, Αχαρνές, Τ.Κ.: 136 71 

Τηλ.: 210 2386277 

Web Site: www.sephy.gr 

e-mail: sephy@sephy.gr 

 

Ο ΣΕΠΗΥ έκλεισε αισίως τα 27 χρόνια δυναμικής εκπροσώπησης των μελών του, εταιριών που παράγουν στην Ελλάδα προϊόντα για ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική χρήση. 

Σκοπό έχει τη διαφύλαξη, μελέτη, προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται πληροφορίες και βοήθεια προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σχετικά με πιστοποιήσεις και ελέγχους προϊόντων. Επίσης βρίσκεται αρωγός στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τη θέσπιση – προσαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς, ούτως ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν σε αυτή να είναι σύννομα και πιστοποιημένα για την ασφάλεια του καταναλωτή. 

Θέλοντας να διασφαλίσει το κύρος των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, σε σχέση με προϊόντα που βαφτίζονται σκοπίμως ελληνικά για την παραπλάνηση των καταναλωτών, ο ΣΕΠΗΥ προχώρησε στη δημιουργία του Συλλογικού Σήματος. Πρόκειται για την ελληνική ταυτότητα προϊόντων των μελών του. 

Κάθε προϊόν που το φέρει είναι: 

  • Ελληνικό, γιατί κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. 
  • Ποιοτικό, λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των Ελλήνων παραγωγών. 
  • Ασφαλές, καθώς είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. 
  • Ανταγωνιστικό, λόγω της άριστης αναλογίας ποιότητας-τιμής. 

Προϊόντα πιστοποιημένα με το Συλλογικό Σήμα του ΣΕΠΗΥ κυκλοφορούν ήδη στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού! 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Αλιμπέρτης