ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Έτος Ίδρυσης: 1917 (Σχολή Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 

Τ.Κ.: 157 80 

Τηλ.: 210 7724069 Fax: 210 7724070 

Web Site: www.ece.ntua.gr 

e-mail: dean@ece.ntua.gr 

 

Η ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό και διεθνή χώρο χάρη στο έργο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της καθώς και στην υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση των φοιτητών και αποφοίτων της. 

Το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα ευρύ σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και τα συστήματα ενέργειας. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και η αύξουσα εξάρτηση της σύγχρονης καθημερινότητας από αυτή, δίνει νέες διαστάσεις στο ρόλο του Μηχανικού δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη εξειδίκευσης και κοινωνικής ευθύνης. Η Σχολή, με το πλούσιο και ευρύ πρόγραμμα σπουδών της, παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους αποφοίτους της για τη δημιουργική και ουσιαστική συνεισφορά τους στην πρόοδο της τεχνολογίας. 

Διατηρώντας μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Οι φοιτητές αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης που θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και στην έρευνα. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Τσανάκας, Κοσμήτορας