ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Έτος Ίδρυσης: 1946 

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 

Τ.Κ.: 157 80 

Τηλ.: 210 7723582 Fax: 210 7723504 

Web Site: http://highvoltages.ece.ntua.gr/ 

e-mail: hvlab@power.ece.ntua.gr 

 

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ έχει στόχο: 

• Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και άλλων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων. 

• Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

• Τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις με κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Εργαστήριου. 

• Τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς συμβάλλοντας στην εγχώρια αναπτυξιακή μελέτη και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. 

• Την παροχή υπηρεσιών διαπιστευμένων / πιστοποιημένων δοκιμών και μετρήσεων: 

• Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ δραστηριοποιείται ενεργά σε ολόκληρο το φάσμα των ηλεκτρικών μετρήσεων και δοκιμών διευρύνοντας τo γνωστικό του πεδίο πέραν των εφαρμογών Υψηλών Τάσεων. 

• Τα τελευταία 14 χρόνια, το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 για ένα μεγάλο εύρος ηλεκτρικών δοκιμών και δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) ως προς τα πιο σύγχρονα εμπορικά και βιομηχανικά Πρότυπα Προϊόντος, επενδύοντας στη διαρκή επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού και εμπλουτίζοντας συνεχώς την τεχνογνωσία του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής Τυποποίησης. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Φ. Γκόνος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.