ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΕΚΠΑ

 Έτος Ίδρυσης: 2019 

Διεύθυνση: Εγκαταστάσεις ΕΚΠΑ, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ.: 344 00 

Τηλ.: 22280 99673 / 674 

Web Site: www.dind.uoa.gr 

e-mail: nio@uoa.gr 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελώντας σημείο ιστορικής αναφοράς για τη συνεχή και ποιοτική εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη που προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, το 2019 ίδρυσε το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΤΨΒ), ως παρέμβαση στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, γνωστής ως Industry 4.0. Η 4η βιομηχανική επανάσταση αποσκοπεί στη συνύπαρξη και διάδραση ανθρώπου και μηχανής, σε έναν ενοποιούμενο φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο με δυσδιάκριτα όρια. 

Στόχος του Τμήματος είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 4η βιομηχανική επανάσταση, με άξονες τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής με ευφυείς τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο υπόβαθρο εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν: 

  • Την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων [μεγάλα δεδομένα, (βιομηχανικό) διαδίκτυο των πραγμάτων, διαδίκτυο]. 
  • Στους αυτοματισμούς (ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, κυβερνοφυσικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, drones). 
  • Στη διασύνδεση έξυπνων συστημάτων (ευρυζωνικά δίκτυα, IoT, 5G/6G, υπολογιστική νέφους). 
  • Στη διασύνδεση ανθρώπων και κυβερνοφυσικών συστημάτων. 
  • Στην τεχνοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με μεθόδους και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, εστιάζοντας στη σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία και στη διοίκησή της. 

 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Διονύσης Ξενάκης