ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΕΠΥΑ

Έτος Ίδρυσης: 2001 

Διεύθυνση: Φαρσάλων 173, Λάρισα, Τ.Κ.: 413 35 

Τηλ.: 241 055 2269 

Web Site: www.xalatsis.gr 

e-mail: info@xalatsis.gr 

 

H εταιρία για περισσότερα από 20 χρόνια, παρέχει στους πελάτες της προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας: 

  • για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, 
  • για την προστασία και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. 

Τομείς δραστηριότητας: 

  • Μέσα Ατομικής Προστασίας για εργαζόμενους όλων των κλάδων. Ρούχα εργασίας, υποδήματα ασφαλείας και κάθε είδους εξοπλισμός ατομικής  προστασίας. 
  • Πυράντοχες πόρτες, Πυράντοχα ρολά & Μεταλλικές πόρτες για βιομηχανικά κτίρια και μη (προμήθεια & εγκατάσταση). 
  • Συστήματα Πυρασφάλειας, αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης σε βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους (προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση). 
  • Πυροσβεστικός εξοπλισμός, φορητοί πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές  φωλιές, σταθμοί εργαλείων, κ.ά. (προμήθεια & συντήρηση). 
  • Αντλητικά Πυροσβεστικά Συγκροτήματα (προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση). 
  • Συστήματα Ασφαλείας, συναγερμοί, CCTVs (προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση). 

Το όνομα της εταιρείας είναι συνυφασμένο με τις έννοιες προστασία και ασφάλεια προσφέροντας, σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. 

 

Yπεύθυνες Επικοινωνίας: Σοφία Χαλάτση, Δέσποινα Χαλάτση