Ιούνιος 2023

ΣΒΕ: Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

«Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ση­μαντικές και εύχομαι κάθε επιτυχία στο εγχείρημα. Ο σύγχρονος βιομη­χανικός εξοπλισμός συμβάλλει κα­θοριστικά στην ενίσχυση της παρα­γωγικότητας των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγουν. Η διορ­γάνωση στη χώρα μας μιας διεθνούς έκθεσης για την παρουσίασή του, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει ουσια­στικά τη βιομηχανία μας»

ΕΒΕΘ: Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι κλαδικές εκθέσεις, διεθνώς, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και για την παρακολούθηση των τάσεων και την ενημέρωση γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις σε έναν κλάδο. Η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται, παρακολουθώντας κι αυτή τις διεθνείς εξελίξεις. Οι προκλήσεις που φέρνει ο ψηφιακός …

ΕΒΕΘ: Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΒΕ: Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας, η πράσινη μετάβαση, αλλά και η ψηφιοποίηση που συνεπάγεται η Industry 4.0 αποτελούν βασικές παραμέτρους στην πορεία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Μια έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού θα συμβάλει αφενός στη διάχυση της γνώσης σχετικά με τις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες και αφετέρου, θα αποτελέσει ευκαιρία για επιχειρηματικές επαφές, με ό,τι θετικό μπορεί …

ΕΒΕ: Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Διαβάστε Περισσότερα »

ΣΒΑΠ: Δημήτρης Μαθιός, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς

Καλωσορίζω με συναισθήματα αισιοδοξίας και ικανοποίησης την 1η Διεθνή Έκθεση Industry.tec, θεωρώντας πως θα αποδώσει σε πραγματική έκταση τη σημασία της βιομηχανίας και στον τόπο μας, όπου για πολλές δεκαετίες και παρά τις κρίσεις αποτελεί βασικό μοχλό ανόδου της ελληνικής οικονομίας. Διεθνώς, οι βιομηχανικές δραστηριότητες ενσωματώνονται σε όλο και μεγαλύτερες αλυσίδες, συνδέοντας πολυεθνικούς ομίλους και …

ΣΒΑΠ: Δημήτρης Μαθιός, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς Διαβάστε Περισσότερα »

ΣΕΒ: Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ & Ενημέρωσης του ΣΕΒ Συνδέσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών

Η βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, επενδύσεων και κοινωνικής ευημερίας στη χώρα μας. Η συμβολή της ξεπερνά σήμερα το 14% του ΑΕΠ, ενώ αν ληφθεί υπόψη και η έμμεση συμβολή της στην οικονομία, βάσιμα μπορεί να εκτιμηθεί ότι το 1/3 περίπου του συνολικού ΑΕΠ οφείλεται στη βιομηχανία. Επίσης, η βιομηχανία είναι κεντρικός πυλώνας της απασχόλησης, …

ΣΕΒ: Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ & Ενημέρωσης του ΣΕΒ Συνδέσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Διαβάστε Περισσότερα »